92,7281 ha cây cao su thanh lý của Công ty CP cao su Bà Rịa. Đấu giá 14h00 ngày 10/4/2023