Xe ô tô con, biển kiểm soát số 51A-239.07 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn. Đấu giá 09h00 ngày 26/10/2023