Vườn cây Keo lai trồng thuần năm 2015, 2016 thanh lý của Công ty CP Cao su Hòa Bình. Đấu giá 14h30 ngày 20/6/2022