Vườn cây gỗ cao su thanh lý tại Nông trường cao su Thanh Trung. Diện tích 98,88 ha của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum. Đấu giá 14h00 ngày 03/4/2024