VƯỜN CÂY CHẮN GIÓ NĂM 2022 CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP.HCM. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 08/6/2022