Vườn cây cao su thanh lý năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên (đợt 2). Đấu giá 10h00 ngày 19/01/2024