Vườn cây cao su thanh lý năm 2024 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá 10h00 ngày 12/01/2024