Vườn cây cao su thanh lý. Diện tích: 603,533ha của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 14h30 ngày 24/11/2023