Vườn cây cao su thanh lý để chuẩn bị công tác tái canh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá 10h00 ngày 28/12/2023