Vườn cây cao su thanh lý để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 (bổ sung) của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá 14h30 ngày 08/4/2023