VTTB thanh lý, không có nhu cầu sử dụng đợt 2 năm 2022 Công ty Điện lực Lào Cai. Đấu giá 15h30 ngày 26/12/2022