VTTB lạc hậu kỹ thuật, ứ đọng, VTTB thu hồi kém mất phẩm chất thanh lý đợt 2 năm 2022 (thực hiện năm 2023) của Công ty Điện lực Bắc Kạn. Đấu giá 14h30 ngày 26/4/2023