Vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất, vật tư có chứa chất thải nguy hại, vật tư thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Sơn La. Đấu giá 10h00 ngày 26/01/2024