Vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất, vật tư có chứa chất thải nguy hại, vật tư thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Đấu giá 09h30 ngày 23/01/2024