Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Hà Nam. Đấu giá 14h30 ngày 21/12/2022