Vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất tồn kho, vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất thuộc hàng CTNH thuộc gói TLTS đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Ba Vì. Đấu giá 10h00 ngày 28/12/2023