Vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất tồn kho, Vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất thuộc hàng chất thải nguy hại thuộc gói TLTS đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Ba Vì