Vật tư thiết bị thông thường, vật tư thiết bị có chứa thành phần là chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm. Đấu giá 14h30 ngày 27/12/2023