Vật tư thiết bị ngành điện cũ thu hồi thanh lý của Công Ty Điện Lực Tân Thuận. Đấu giá 09h00 ngày 18/11/2022