TSCĐ, VTTB kém mất phẩm chất và chuyển giao CTNH thanh xử lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm. Đấu giá 14h00 ngày 28/12/2023