Toa xe hàng thanh lý của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá ngày 20/12/2021