Tình trạng điểm danh

STT Nhà đấu giá Điểm danh Số điện thoại
Không có người đăng ký!