THÔNG BÁO: THUÊ TỔ CHỨC THU DỌN HIỆN TRƯỜNG NHÀ XƯỞNG BỊ CHÁY