THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ GÓI TS 01 CTY CP SÔNG ĐÀ 4

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO

V/v: Lùi thời gian tổ chức đấu giá

Gói tài sản thanh lý số 01 của Công ty CP Sông Đà 4

 Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản đăng ngày 07/01/2020

Theo nội dung công văn số 18 CT/KteCL ngày 16/01/2020 của Công ty CP Sông Đà 4 về việc đấu giá thanh lý tài sản, Công ty chúng tôi xin thông báo tới toàn thể khách hàng như sau:

  1. Đối với gói tài sản số 01: Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng (09 tài sản): Lùi thời gian tổ chức đấu giá đến khi có thông báo mới.
  2. Đối với gói tài sản số 02: Gói thầu thanh lý tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng (10 tài sản): Vẫn thực hiện theo đúng lịch trình đã công bố.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.37820483

Trân trọng./.

Công văn 18 CT/KteCL – Công ty CP Sông Đà 4