THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 03 MỎ CÁT: CHÂU SƠN, LIÊN MẠC, TÂY ĐẰNG