THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÁCH THỨC TRẢ GIÁ. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2023.