THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSVPHC HĐ 68 LẦN 3 – NGÀY 27/02/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(Đấu giá lần 3 – theo thủ tục rút gọn)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội

– Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là hàng hóa các loại bị tịch thu tại 294 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 535/QĐ-QLTTHN ngày 05/11/2019 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (có bảng kê phân lô kèm theo) – chi tiết xem trên website daugiabtn.com.

STT

LÔ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM

(ĐỒNG)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

(ĐỒNG)

TIỀN HỒ SƠ

(ĐỒNG)

1 LÔ 1 101.045.000 20.000.000 200.000
2 LÔ 2 142.468.000 28.000.000 200.000
3 LÔ 3 82.300.000 16.000.000 150.000
4 LÔ 4 488.050.000 96.000.000 200.000
5 LÔ 5 41.580.000 8.000.000 100.000
6 LÔ 6 18.600.000 3.700.000 50.000
7 LÔ 7 4.500.000 900.000 50.000
8 LÔ 8 21.725.000 4.000.000 100.000
9 LÔ 9 18.400.000 3.600.000 50.000
10 LÔ 10 11.270.000 2.200.000 50.000
11 LÔ 11 13.700.000 2.700.000 50.000
12 LÔ 12 6.600.000 1.300.000 50.000
13 LÔ 13 60.210.000 12.000.000 100.000
14 LÔ 14 34.195.000 6.800.000 50.000
15 LÔ 15 35.280.000 7.000.000 50.000
16 LÔ 16 50.960.000 10.000.000 100.000
17 LÔ 17 169.293.000 33.000.000 200.000
18 LÔ 18 9.990.000 1.900.000 50.000
19 LÔ 19 17.845.600 3.500.000 50.000
20 LÔ 21 18.860.000 3.700.000 50.000
21 LÔ 22 11.040.000 2.200.000 50.000
22 LÔ 23 27.500.000 5.500.000 100.000
23 LÔ 24 22.725.000 4.500.000 100.000
  TỔNG CỘNG 1.408.136.600 276.500.000 2.150.000

Tổng giá khởi điểm: 1.408.136.600 đồng (Một tỷ, bốn trăm linh tám triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn, sáu trăm đồng./.) (Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,… do người mua được tài sản chịu.

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Lưu ý: Khách hàng có thể tham gia đấu giá 1 hoặc nhiều lô tài sản. Ưu tiên cho khách hàng mua trọn gói cả 23 lô tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 20/02 và ngày 21/02/2020.

Địa điểm: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Giờ hành chính từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 25/02/2020.

– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước,:

– Thời gian: ngày 24, 25 và ngày 26/02/2020

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản          : 0021 000 372971

Tại Ngân hàng       : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

           Người thụ hưởng   : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho từng lô tài sản. Ưu tiên cho khách hàng mua trọn gói cả 23 lô tài sản.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 15h30 ngày 27/02/2020.

– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ LẦN 3

BẢNG KÊ PHÂN LÔ LẦN 3