THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSVPHC HĐ 63 LẦN 5 NGÀY 27/02/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(đấu giá lần 5 – theo thủ tục rút gọn)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội

– Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là hàng hóa các loại tịch thu tại 95 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 398/QĐ-QLTTHN ngày 28/8/2019 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (có danh mục kèm theo) (Khách hàng tham khảo hồ sơ và in danh mục tài sản tại trang web daugiabtn.com).

Tổng giá khởi điểm: 221.777.500 đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm đồng). (Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,… do người mua được tài sản chịu.

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 20/02 và ngày 21/02/2020.

Địa điểm: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Giờ hành chính từ ngày 20/02 đến hết ngày 25/02/2020.

Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Tiền đặt trước: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

– Thời gian: ngày 24, 25 và ngày 26/02/2020.

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản          : 0021 000 372971

Tại Ngân hàng       : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng   : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 27/02/2020.

– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ LẦN 5

BẢNG KÊ TÀI SẢN (LẦN 5)