THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSBĐ CỦA AGRIBANK CN CẦU GIẤY (CTY WINESTORE) – số 208 Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 57,
tờ bản đồ số 46, Diện tích 508,1 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 951886; Số vào sổ cấp GCN: CS36758
do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/8/2019. Chủ sở hữu ông Nguyễn Văn Hà.
Địa chỉ: số 208 Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Giá khởi điểm: 48.032.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, không trăm ba
mươi hai triệu đồng chẵn)
Lưu ý: Mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu do người mua được
tài sản chịu.
Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản của ông Nguyễn Văn Hà thế chấp tại Ngân
hàng theo Hợp đồng thế chấp bất động sản để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của người
khác số công chứng 194931. Quyển số: 50/HĐTC ngày 04/9/2019 đã ký giữa Agribank
Chi nhánh Cầu Giấy, ông Nguyễn Văn Hà và Công ty TNHH WINESTORE. Do Công ty
TNHH WINESTORE không có phương án trả nợ vay Ngân hàng. Vì vậy Agribank Chi
nhánh Cầu Giấy và ông Nguyễn Văn Hà (chủ tài sản) đã thỏa thuận, thống nhất về việc xử
lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 08/12 và ngày 09/12/2020.
Địa điểm: số 208 Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 01/12 đến hết ngày 14/12/2020.
– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/tài sản.
– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước: 9.600.000.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.)
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 14/12, 15/12 và hạn chót đến hết 11h ngày
16/12/2020
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 1507201068691
Tại Ngân hàng : Agribank – CN Cầu Giấy

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách
hàng nào có giá trả cao nhất so với giá khởi điểm là người trúng đấu giá.
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 17/12/2020.
– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Thông báo đấu giá

Quy chế đấu giá