THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÀY 22/01/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ phần Sông Đà 4

– Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Tài sản bán đấu giá: 02 gói tài sản thanh lý (có bảng kê kèm theo – chi tiết xem tại trang web daugiabtn.com)

STT TÊN TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM

(Đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng) TIỀN HỒ SƠ

(Đồng)

1 Gói 1: Gói thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng: 09 tài sản 3.300.000.000 660.000.000  500.000
2 Gói 2: Gói thầu thanh lý tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng: 10 tài sản 248.000.000 49.600.000  200.000

Giá đã bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc nhận, vận chuyển và chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có) do người mua được tài sản chịu.

Lưu ý: Khách hàng có thể tham gia đấu giá 1 hoặc cả 2 gói tài sản.

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 4.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 13/01 và ngày 14/01/2020.

Địa điểm: tại các công trường của bên có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Giờ hành chính từ ngày 07/01/2020 đến ngày 17/01/2020

– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước,:

– Thời gian: ngày 17, 20 và ngày 21/01/2020.

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản          : 0021 000 372971

Tại Ngân hàng       : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

           Người thụ hưởng   : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 22/01/2020.

– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

THÔNG BÁO – QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN