THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2 NGÀY 21/9/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
(đấu giá lần 2)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý đường bộ 1
– Địa chỉ: Số 4 phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
3. Tài sản bán đấu giá: 22 xe ô tô đã qua sử dụng (Có danh mục kèm theo)
Giá khởi điểm: 1.084.375.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn./.)
Giá không có thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc nhận, Phí vận chuyển và phí bảo trì đường bộ chưa nộp (nếu có), chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có) do người mua được tài sản chịu. Các chi phí phát sinh trước thời điểm bàn giao như phạt nguội,trách nhiệm dân sự có liên quan do người có tài sản chịu.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2020.
Địa điểm: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 09/9 đến ngày 16/9/2020.
– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước :
– Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng chẵn).
– Thời gian: ngày 16/9, 17/9 và 18/9/2020.
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 0021 000 372971
Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 21/9/2020.
– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ LẦN 2

danh sách xe