THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 1 NGÀY 21/8/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý đường bộ 1
– Địa chỉ: Số 4 phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
3. Tài sản bán đấu giá: 22 xe ô tô đã qua sử dụng

STT Tên tài sản Biển KS Năm SX Nơi để TS Giá KĐ

(đồng)

1 Xe Uoat 31A-6797 2004 Sơn La 34.333.000
2 Xe Mazda 6 31A-7655 2003 Sơn La 116.128.000
3 Xe Isuzu bán tải 31A-6895 1998 Sơn La 53.771.000
4 Xe Uoat 31A-6765 2004 Điện Biên 29.881.000
5 Xe Toyota Zace 31A-6554 2004 Điện Biên 124.731.000
6 Xe Isuzu bán tải 31A-6845 1998 Lào Cai 10.082.000
7 Xe Mitsubishi Jolie 29U-8782 2004 Lào cai 109.845.000
8 Xe Isuzu 14C-6677 2004 Lào cai 101.738.000
9 Xe Toyota bán tải 31A-5521 2002 Thái Nguyên 42.929.000
10 Xe Suzuki 31A-5045 2002 Thái nguyên 37.119.000
11 Xe U-oat 31A-6798 2004 Bắc Ninh 11.027.000
12 Xe Isuzu bán tải 31A-5522 2002 Bắc Ninh 87.500.000
13 Xe Toyota bán tải 19B-0118 1996 Hà Nội 28.717.000
14 Xe Toyota bán tải 35N-2998 1995 Hà Nội 21.830.000
15 Xe Toyota Zace 29T-1399 2003 Hà Nội 124.731.000
16 Xe U-oat 31A-6769 2005 Thái Bình 11.027.000
17 Xe Isuzu bán tải 31A-6899 1998 Thái Bình 27.306.000
18 Xe Mitsubishi Pajero 31A-3381 1995 Thái Bình 104.338.000
19 Xe Toyota bán tải 24N-0412 1996 Tuyên Quang 9.096.000
20 Xe Isuzu bán tải 31A-6796 1998 Tuyên Quang 54.676.000
21 Xe Ford Modeo 31B-0055 2003 Hà Nội 50.950.000
22 Xe Toyota Hilux 31A-4416 1999 Hà Nội 55.225.000
Cộng  1.246.980.000

Giá khởi điểm: 1.246.980.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng./.)
Giá không có thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc nhận, Phí vận chuyển và phí bảo trì đường bộ chưa nộp (nếu có), chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có) do người mua được tài sản chịu. Các chi phí phát sinh trước thời điểm bàn giao như phạt nguội,trách nhiệm dân sự có liên quan do người có tài sản chịu.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2020.
Địa điểm: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
– Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 10/8 đến ngày 18/8/2020.
– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước. thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước :
– Tiền đặt trước: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn./.)
– Thời gian: ngày 18, 19/8 và hạn chót 11h ngày 20/8/2020.
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 0021 000 372971
Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 21/8/2020.
– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 1