THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 29/9/2020 – KIỂM LÂM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2
– Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. – ĐT: 024.33625174
3. Tài sản bán đấu giá: “3,021 m3 (0,401 m3 gỗ Nghiến tròn; 2,8 m3 cành ngọn, gốc rễ Bách xanh); 1,529 m3 gỗ xẻ các loại”
-Giá khởi điểm: 85.245.000 đồng (Tám mươi lăm triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng./.) (Giá không có thuế GTGT).
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 15/9 và ngày 16/9/2020.
Địa điểm: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 15/9 đến ngày 25/9/2020.
– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước :
– Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng chẵn)
– Thời gian: ngày 24/9, 25/9 và hạn chót 11h ngày 28/9/2020.
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 0021 000 372971
Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30 ngày 29/9/2020.
– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ KIỂM LÂM