THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 25/6/2021

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
– Địa chỉ: 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Lô vật tư tồn đọng tại công trường thuộc dự án “Xây mới nhà lưu trú và bếp ăn phục vụ CBCNV ga Lào Cai”. Quy đổi ra khối lượng sắt thép dự kiến 59.528,29 kg. Cụ thể

  • Vật tư đã gia công:
STT Loại thép Đơn vị Số lượng  Khối lượng quy đổi Đơn giá quy đổi (đ/kg)
1 D25 Cây 9                426 13.463
2 D20 Cây 22                629 13.463
3 D16 Cây 12                226 13.463
4 D10 Cây 39                280 13.463
5 D8 Kg             1.249 13.463
6 D6 Kg                   91 13.463
  Tổng      
  • Vật tư vật liệu chưa gia công:
STT Loại thép Đơn vị Số lượng Khối lượng quy đổi Đơn giá quy đổi (đ/kg)
1 D25 Cây 201 9.054,05 13.463
2 D22 Cây 304 10.599,26 13.463
3 D20 Cây 146 4.219,25 13.463
4 D18 Cây 330 7.722,00 13.463
5 D16 Cây 115 2.125,89 13.463
6 D12 Cây 367 3.812,98 13.463
7 D10 Cây 712 5.139,86 13.463
8 D8 kg 11.329,00 13.463
9 D6 kg 2.125,00 13.463
10 Thép buộc kg 500,00 13.463
  Tổng         56.627,29  

Giá khởi điểm: 801.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh một triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.). Giá này là giá bán tại vị trí để tài sản đã bao gồm thuế GTGT 10%. Quy đổi ra đơn giá sắt thép dự kiến là 13.463 đồng/kg.
Toàn bộ chi phí tháo dỡ vận chuyển do khách hàng trúng đấu giá chịu.
– Nơi để tài sản: tại Ga Lào Cai.
– Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thuộc quyền xử lý của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2021
Địa điểm: tại Ga Lào Cai.
5. Thời gian, địa điểm bán và thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
– Giờ hành chính từ ngày 14/6 đến hết ngày 22/6/2021
– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước. thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước :
– Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).
– Thời gian: ngày 22/6, ngày 23/6 và hạn chót 14h ngày 24/6/2021.
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 0021 000 372971
Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.
– Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h ngày 25/6/2021
– Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Thông báo đấu giá

Quy chế