THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ SẮT THÉP NHÀ XƯỞNG NGÀY 24/8/2019

MỌI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN, KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ANH HIỂN – 0934522579

THỜI GIAN LIÊN HỆ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC: TRƯỚC 16H NGÀY 23/8/2019