THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 19/7/2019 – XE Ô TÔ TOYOTA BKS 29X-9111