THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 19/7/2019 – VẬT TƯ TSCĐ CN TOA XE HÀ NỘI