THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 05/02/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(Lần 2)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội

– Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 14h30 ngày 05/02/2020.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là hàng hóa các loại bị tịch thu tại 302 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 535/QĐ-QLTTHN ngày 05/11/2019 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (có bảng kê phân lô kèm theo) – chi tiết xem trên website daugiabtn.com.

Tổng giá khởi điểm: 3.302.605.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm linh hai triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng chẵn./.)

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,… do người mua được tài sản chịu.

Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Tiền đặt trước cho từng lô tài sản: chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 10/01 đến hết ngày 31/01/2020 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ Tết).

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá

THÔNG BÁO QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN