THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ CŨ HỎNG CỦA VFC NGÀY 03/7/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2.Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy: Số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị cũ, hỏng (có bảng kê chi tiết)

Giá khởi điểm: 738.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn)./.

(Giá không có thuế GTGT do tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT – mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí, thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu)

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản của Công ty TNHH MTV CNTT và Xây dựng Sông Hồng đã được thế chấp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy.

4.Thời gian, địa điểm, phương thức xem tài sản

– Thời gian: giờ hành chính ngày 22/6 và 23/6/2020

– Địa điểm: Công ty TNHH MTV CNTT và Xây dựng Sông Hồng, địa chỉ tổ 21, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

– Phương thức: Tổ chức đấu giá tài sản cấp giấy giới thiệu và liên hệ với Người có tài sản đấu giá để người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do người tham gia đấu giá chi trả.

5.Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

– Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

– Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Tiền mua hồ sơ (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

– Tiền đặt trước: 147.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn./.)

– Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 30/6, 01/7 và hạn chót 11h ngày 02/7/2020

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin

Số tài khoản              : 0021000372971

Người thụ hưởng       : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tại Ngân hàng           : Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội

7.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá

8.Phương thức, hình thức đấu giá

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.

– Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn./.)

– Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu giá trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm n bước giá (n=1,2,3…. n không lớn hơn 50).

– Giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá trả cao nhất của vòng trước cộng thêm 2 triệu đồng.

– Người tham gia đấu giá không tham gia trả giá vòng trước thì sẽ không được nhận phiếu trả giá của vòng sau.

9.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

– Thời gian: 09h30 ngày 03/7/2020

– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ VÀ BẢNG KÊ TÀI SẢN