THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ, THIẾT BỊ THANH LÝ NGÀY 30/10/2019