THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ THANH LÝ NGÀY 28/11/2019