THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ THANH LÝ NGÀY 24/10/2019