THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ THANH LÝ NGÀY 12/11/2019