THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ, MÁY MÓC CONG CỤ THANH LÝ NGÀY 28/10/2019