THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ NGÀY 31/10/2017

  1. Tài sản bán đấu giá:
STT Tên tài sản GKĐ (đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
1 Xe Ô tô BMW 320i, năm sản xuất 1996; BKS: 31A-1656 56.297.000 150.000 11.000.000
2 Xe Ô tô Mazda 626GLX; năm sản xuất 2000; BKS:  31A – 5959 76.871.000 150.000 15.000.000

Giá đã bao gồm thuế GTGT

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản công thuộc quản lý và sử dụng bởi Văn phòng HĐND-UBND huyện Gia Lâm được bán thanh lý theo hình thức đấu giá công khai rộng rãi.

Lưu ý: – Khách hàng có thể tham gia đấu giá 01 hoặc cả 02 tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nào thì nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho tài sản đó.

–  Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác…(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với phương thức trả giá lên

3.Thời gian tham khảo, mua HS và đăng ký mua tài sản: Giờ hành chính từ ngày 17/10/2017 đến 11 giờ ngày 28/10/2017.

 Địa điểm:

– VP Công ty Hợp danh BĐG tài sản Bắc Trung Nam – Nhà B1, đường Mạc Thái Tổ, tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  ĐT: 024.37820483.

– Văn phòng HĐND – UBND huyện Gia Lâm : số 10 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 024.38276910.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật đấu giá.

5. Thời gian xem tài sản: giờ hành chính ngày 23/10 và ngày 24/10/2017.

6. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 11 giờ ngày 30/10/2017.

7. Thời gian nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

8. Địa điểm xem tài sản: Số 10 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

9. Thời gian đấu giá vào lúc: 10 giờ ngày 31/10/2017.

    Địa điểm tổ chức đấu giá: VP Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam.

Khách hàng có nhu cầu, quan tâm đến tài sản muốn tìm hiểu xin truy cập trang điện tử:

Lưu ý: Phiếu đặt giá phải có chữ ký và con dấu của công ty HD bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam mới hợp lệ