Thông Báo Bán Đấu Giá TSBĐ Tại Tt Kỹ Thuật ĐA, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 4

(Theo thủ tục rút gọn)

  1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

– Địa chỉ:  Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 024.3782.0483.

  1. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 83,2 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 333806; Số vào sổ cấp GCN: CS 51135 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2018.

Địa chỉ: Số 7+8 nhà A, TT Trung tâm kỹ thuật ĐA – 24 (20 cũ), Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giá khởi điểm: 10.597.991.808 (Mười tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm linh tám đồng./.)

*Lưu ýMọi khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản chịu.

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp của ông Phạm Ngọc Vân và bà Ngô Thị Thu Thủy theo Hợp đồng thế chấp tài sản số công chứng 185060. Quyển số: 51/HĐTC ngày 18/10/2018 đã ký giữa bà Ngô Thị Thu Thủy; ông Phạm Ngọc Vân và Agribank Chi nhánh Cầu Giấy. Vì vậy Agribank Chi nhánh Cầu Giấy  và ông Phạm Ngọc Vân, bà Ngô Thị Thu Thủy (chủ tài sản) đã thỏa thuận, thống nhất về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 28/01 và ngày 29/01/2021.

Địa điểm: Số 7+8 nhà A, TT Trung tâm kỹ thuật ĐA – 24 (20 cũ), Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  1. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

    – Giờ hành chính từ ngày 25/01 đến hết ngày 03/02/2021.

– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/tài sản.

    – Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

  1. Tiền đặt trước: 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn./.)

Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 02/02, 03/02 và hạn chót đến hết 11h ngày 04/02/2021

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản         : 1507201068691

Tại Ngân hàng    : Agribank – CN Cầu Giấy

           Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

  1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
  2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách hàng nào có giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.

– Bước giá: 50.000.000 đồng (khách hàng trả giá KĐ + (n x bước giá) đồng)

– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

  1. Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h30 ngày 05/02/2021.

– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

THÔNG BÁO + GIẤY CHỨNG NHẬN