Thông Báo Bán Đấu Giá TSBĐ Tại Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm (Cty Xuân Phương 150m2)

Thông báo + Giấy Chứng nhận

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số 33,
tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 150m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y905102; Vào
sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00737.QSDĐ/2001/QĐ-UBH do UBND
huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội cấp ngày 21/7/2003. Đăng ký sang tên bà Ngô Thị Thu
Thủy và ông Phạm Ngọc Vân ngày 24/8/2018.
Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 5.406.750.124 đồng (Năm tỷ, bốn trăm linh sáu triệu, bảy trăm năm mươi
nghìn, một trăm hai mươi bốn đồng./.)
* Lưu ý: Mọi khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng; đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền do người mua được tài sản chịu.
Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản của bà Ngô Thị Thu Thủy và ông Phạm Ngọc
Vân thế chấp tại Ngân hàng theo Hợp đồng thế chấp bất động sản để đảm bảo việc thực
hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng 185176. Quyển số: 52/HĐTC ngày
24/10/2018 đã ký giữa bà Ngô Thị Thu Thủy; ông Phạm Ngọc Vân; Agribank Chi nhánh
Cầu Giấy và Công ty CP Tư Vấn và Xây dựng Xuân Phương. Do Công ty CP Tư vấn và
Xây dựng Xuân Phương không có phương án trả nợ vay Ngân hàng. Vì vậy Agribank Chi
nhánh Cầu Giấy và ông Phạm Ngọc Vân, bà Ngô Thị Thu Thủy đã thỏa thuận, thống nhất
về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 28/01 và ngày 29/01/2021.
Địa điểm: Tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 25/01 đến hết ngày 03/02/2021.
– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/tài sản.
– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ , không trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 02/02, 03/02 và hạn chót 11h ngày 04/02/2021

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 1507201068691
Tại Ngân hàng : Agribank – CN Cầu Giấy
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách
hàng nào có giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.
– Bước giá: 25.000.000 đồng (khách hàng trả giá KĐ + (n x bước giá) đồng)
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 13h30 ngày 05/02/2021.
– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.