Thông Báo Bán Đấu Giá QSDĐ Tại Phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
(đấu giá lần 10 theo thủ tục rút gọn)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thửa đất số
151, tờ bản đồ số 09, Diện tích 65,8 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 021774; Số vào sổ cấp GCN:
CS17912 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 07/05/2019.
Địa chỉ: số 217 Do Nha, TDP 2, phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội
Giá khởi điểm: 4.142.182.362 đồng (Bốn tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, một trăm tám
mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi hai đồng./.)
* Lưu ý: Mọi khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng; đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền do người mua được tài sản chịu.
Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản của bà Phạm Kim Anh do vi phạm nghĩa vụ
thanh toán, không có khả năng để trả nợ vay Ngân hàng, Ngân hàng quyết định thực hiện
việc bán đấu giá tài sản theo các thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp
tài sản để thu hồi vốn.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 25/01 và ngày 26/01/2021.
Địa điểm: số 217 Do Nha, TDP 2, phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 28/01/2021.
– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.
– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước: 820.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn./.)
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 27/01, 28/01 và hạn chót 15h ngày 29/01/2021.
– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 1507201068691
Tại Ngân hàng : Agribank – CN Cầu Giấy

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách
hàng nào có giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.
– Bước giá: 20.000.000 đồng (khách hàng trả: giá KĐ + (n x bước giá) đồng)
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30 ngày 01/02/2021.
– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

THÔNG BÁO + QUY CHẾ + GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ