Thông Báo Bán Đấu Giá QSDĐ Tại Khu Nhà Ở Cao Cấp Viglacera- Thăng Long N01

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
(Đấu giá lần 6 theo thủ tục rút gọn)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
– Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
– ĐT: 024.3782.0483.
2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy
– Địa chỉ: 99 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tài sản bán đấu giá: Căn hộ chung cư số A1404 thuộc Khu nhà ở cao cấp Viglacera –
Thăng Long N01; Diện tích sàn 105,1m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 121582, Số vào sổ cấp GCN: CS 03809 do
Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội cấp ngày 25/01/2018. Chủ sở hữu ông
Hoàng Quốc Thêm
Địa chỉ: Căn hộ chung cư số A1404 thuộc Khu nhà ở cao cấp Viglacera – Thăng Long
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 3.252.975.061 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, chín trăm bảy
mươi lăm nghìn, không trăm sáu mươi mốt đồng ./.)
* Lưu ý: Mọi khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng; đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền do người mua được tài sản chịu.
Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp vay vốn của bà Nguyễn Thị Huyền
theo Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số công chứng 180422.Quyển
số: 05/HĐTC ngày 25/01/2018 đã ký giữa ông Hoàng Quốc Thêm, Agribank Chi nhánh
Cầu Giấy và bà Nguyễn Thị Huyền. Do bà Nguyễn Thị Huyền không có phương án trả nợ
cho Agribank Chi nhánh Cầu Giấy. Vì vậy Agribank Chi nhánh Cầu Giấy và ông Hoàng
Quốc Thêm (chủ tài sản) đã thỏa thuận, thống nhất về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu
hồi nợ.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 25/01 và 26/01/2021.
Địa điểm: Căn hộ chung cư số A1404 thuộc Khu nhà ở cao cấp Viglacera – Thăng Long
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Giờ hành chính từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 28/01/2021.
– Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/tài sản.
– Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
6. Tiền đặt trước: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 27/01, 28/01 và hạn chót 15h ngày 29/01/2021

– Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:
Số tài khoản : 1507201068691
Tại Ngân hàng : Agribank – CN Cầu Giấy
Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá
8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Khách
hàng nào có giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.
– Bước giá: 20.000.000 đồng (khách hàng trả: giá KĐ + (n x bước giá) đồng
– Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.
9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 01/02/2021.
– Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

THÔNG BÁO + QUY CHẾ + GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ