THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀY 17/5/2019